«Atlantic Rim Collaboration»

The Atlantic Rim Collaboratory» – ARC er et offentlig/privat samarbeid, initiert av professor i pedagogikk, Andrew Hargreaves ved Boston College Professor of Education, i partnerskap med Yngve Lindvig, forsknings- og utviklingsleder  ved Conexus Norge, Tore Skandsen, direktør i Stiftelsen IMTEC, og Islands minister for utdanning og kultur, Illugi Gunnarsson.
ARC  har som mål å utforske og medvirke til likhet, fremragende dyktighet, inkludering, demokrati og menneskerettigheter for alle elever.

Les mer om ARC her

Digital Arena Barnehage (DAB) 2018

Det blir seks DAB-konferanser i mars 2018:

  • 07.03.2018 i Trondheim
  • 08.03.2018 i Kongsberg
  • 09.03.2018 i Kristiansand
  • 14.03.2018 i Bodø
  • 15.03.2018 i Oslo
  • 16.03.2018 i Hamar.

Program og påmelding

«Lek gir læring»

Regionrådet for Sør-Østerdalsregionen ga i 2013 klarsignal til oppstart av prosjektet «Lek gir læring». Målet med dette prosjektet er at hver enkelt barnehageansatt skal få økt bevissthet og refleksjon over egen praksis. Barnehagen er en viktig læringsarena – det første leddet i utdanningsforløpet.

Stiftelsen IMTEC og Conexus ble engasjert for å bistå barnehagene i deres utviklingsarbeid.

Les mer her

Nettverk Nordmøre

«På lag for fremtiden»

Nettverket har startet opp et toåring lederutviklingsprogram for skoleledere. Her deltar hele skolens ledelse.
Programmet ledes av IMTEC, som tilbyr en god kombinasjon av teori og praktisk ledertrening.
I tillegg er det enkelte kommuner, som Sunndal, som kjører egne lederutviklingsprogram

En satsning fra 2017 – 2020

Les mer her

Michael Fullan presentasjoner vil bli lagt ut i uke 25 under meny Seminarer/Konferanser og under Michael Fullan seminar 2017

KVALITETSUTVIKLING I BARNEHAGEN

Målet med å drive kvalitetsutvikling i barnehagen er å sikre sammenheng og kvalitet på arbeidet i barnehagesektoren (samhandling vertikalt mellom de ulike nivåene, og horisontalt mellom ulike eiere og enheter). Målet er også å styrke forutsetningene for kontinuerlig utviklingsarbeid i barnehagesektoren. Utfordringen er å styrke relasjonene mellom nivåene ved å forbedre sammenhengen mellom overordnet nivå og tilretteleggende nivå og utøvende nivå.

Les mer her…

DEN GODE SKOLEEIER

Mange mener mye om skolen. Det kan nok noen ganger oppleves problematisk for skolefolk, men egentlig skal de være glad for at det er slik. Det betyr at skole oppleves som viktig. Tilnærmingen til skole kan variere. De fleste av oss ser på skolen fra et individnivå, det vil si som det enkelte barns læring. Kvalitet i skolen blir da den enkelte elevs mulighet til å lære mest mulig i de enkelte fag. Kvalitetsbegrepet kan utvides til å omfatte ikke bare faglig læring, men den enkeltes personlige og sosiale utvikling.

Les mer her…

IMTECs INTERNASJONALE ENGASJEMENT

Siden er under oppbygging.