DAB logo

Digital Arena Barnehage (DAB) er den største konferansen i Norge som retter seg mot å utvikle digital kompetanse i barnehagen. DAB er møteplass for presentasjon av ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid. DAB bidrar til å øke kunnskap om hvordan digitale verktøy som er satt inn i en pedagogisk ramme, kan støtte barnas lek og læring i alle fagområder.

DAB henvender seg til alle ansatte i barnehagene, kommunale barnehageadministrasjoner, private barnehageeiere, IT-ansvarlige, fylkesmenn og andre representanter for myndighetene, ansatte i barnehagelærerutdanningene, barnehagelærerstudenter, og alle kunnskapsmiljøer som er opptatt av teknologi i barnehagen. DAB er også aktuell for AKS/SFO- ansatte og for lærere på 1. til 4. trinn.

***

DAB 2017 vil bli arrangert på følgende steder:

  • 14. mars 2017: Bergen
  • 15. mars 2017: Oslo
  • 16. mars 2017: Tromsø
  • 21. mars 2017: Stavanger
  • 22. mars 2017: Trondheim
  • 23. mars 2017: Drammen

© 2016 - Stiftelsen Imtec. Alle rettigheter.