TORE SKANDSEN, DIREKTØR
Utdannet som lærer med en rekke tilleggsutdannelser, blant annet MPA (Master of Public Management). Har arbeidet som lærer i 9 år i diverse skoleslag, i 4 år som 1. konsulent på Statens Utdanningskontor i Hedmark og 1 1/2 år ved Høgskolen i Hedmark som leder for eksternfinansiert virksomhet. Har vært tilknyttet IMTEC siden 1999. Hovedoppgaver i IMTEC er, i tillegg til administrative ledelsesoppgaver, skoleutvikling, vurdering, kvalitetsutvikling og markedsføring.

Telefon: + 47 970 27 262
Mail: tore.skandsen@imtec.org

TONE GULDAHL, SENIORRÅDGIVER
Realfagslektor fra NLH med videreutdanning i medier og kommunikasjon (UiO), markedsføring, personal- og organisasjonsutvikling (BI). Dr.scient.grad i pedagogikk med vekt på ledelse, kommunikasjon og samarbeid. Master practitioner i NLP. Har arbeidet som førsteamanuensis i pedagogikk, lærer og leder i videregående skole og som pedagogisk veileder i grunnskolen. Hovedoppgaver i IMTEC er arbeid med skoleutvikling og tilpasset opplæring med blant annet porteføljemetodikk, læringsstrategier, læringsstiler, metalæring og vurdering.

Telefon: + 47 416 70 843
Mail: tone.guldahl@imtec.org

VIBEKE MOSTAD, SENIORRÅDGIVER
Høgskolelektor med hovedfag i kunstfag. Foreleser og sensor ved studier kommunikasjon, kompetanseutvikling og ledelse. Konsulent ved utforming av oppgaver og avhandlinger til eksamen på høyere nivå. Tidligere praksis fra lærerutdanning, aksjonsforskning og utviklingsarbeid i barnehager, SFO og skoler. Studier av renessansekunst i Toscana og barns kunst ved Pompidou-senteret i Paris. Arbeider i IMTEC med kompetanseløftet i barnehager, SFO og skoler.

Telefon: + 47 415 45 730
Mail: vibeke.mostad@imtec.org

OMAR MEKKI, SENIORRÅDGIVER
”Master in Education” fra Universitetet i Bath, England. Skrev hovedoppgave om elever med atferdsvansker i ”normalskolen”. Lærerutdannet med fordypning i biologi og kroppsøving. Erfaring som lærer i grunnskole og videregående skole. Har vært skoleleder i 16 år hvorav rektor på ny kombinert skole (1 – 10) i tidsrommet 1997 – 2007. Oppgaver i IMTEC: Skoleutvikling, veiledning, lærende organisasjoner, brukerundersøkelser og kartlegginger, ledelse, tverrfaglig samarbeid, skolevurdering, samarbeid skole/hjem, elevatferd og konflikthåndtering.

Telefon: + 47 92 03 78 03
Mail: omar.mekki@imtec.org

VIGDIS NORDAHL HANSEN, SENIORRÅDGIVER
Vigdis er Cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra UIO, BA i psykologi fra USA, førskolelærerutdanning fra HiS samt tilleggsutdannelse innen Human Resource Management fra BI. Har jobbet som førskolelærer og styrer i Oslo kommune, som HR-sjef i databransjen og som seniorkonsulent i HR Norge. Har de siste 10 årene jobbet som selvstendig konsulent. Hovedområde er lederutvikling, coaching og bistand til bedrifter som ønsker å jobbe strategisk med kompetanseutvikling, både i privat og offentlig sektor.

Telefon: + 47 911 000 26.
Mail: vigdis.hansen@imtec.org

FRANTZ TERJE GREGERSEN, SENIORRÅDGIVER
Frantz har bakgrunn som universitetslektor ved NTNUs lektorutdanning. Han har hovedfag i pedagogikk med skoleutvikling som fokusområde. Frantz har en bred bakgrunn fra norsk og dansk skole- og utdanningssystem på alle nivåer. Han har tidligere vært prosjektleder i NAV. Frantz har erfaring fra norsk toppidrett som utøver og trener. Hans hovedoppgavev i IMTEC vil være rektorutdanningen.

Telefon: + 47 414 79 302
Mail: frantz.gregersen@imtec.org

STIG JOHANNESSEN, SENIORRÅDGIVER

Stig har en master i Public Administration fra universitetet i Karlstad, med masteroppgave rettet mot endringsledelse i kunnskapsorganisasjoner. Han har videre gjennomført Chefs-programmet, et masterprogram ved Forsvarets Militära Högskola i Stockholm, med masteroppgave innen strategi og strategisk ledelse. Han har bred erfaring fra Forsvaret innen ulike opplæringsinstitusjoner fra grunnleggende nivå til masternivå. Stig har erfaring fra utviklingsarbeid innen høgskolesektoren med fokus på endringsprosesser og organisasjonsutvikling. De siste 8 årene har han vært rektor ved Hamar katedralskole, en kombinert videregående skole med 1.250 elever og 240 ansatte. I perioden som rektor har han ledet et organisasjonsutviklingsarbeid rettet mot de videregående skolene i Hedmark, samt ledet utviklingsprosjekter innen skoleadministrasjon for fylkeskommunen.

Telefon: + 47 900 92 340
Mail: stig.johannessen@imtec.org

RAGNHILD SKODJE, SENIORRÅDGIVER

Master i ledelse (Master of Management) fra BI og skoleledelse fra UIO. Skrev hovedoppgave om samtaleteknikker, coaching og målrettet veiledning. Allmennlærerutdanning med fordypning i norsk, drama/teater og musikk. Erfaring som lærer i grunnskole og videregående skole, samt som pedagogisk konsulent og rekrutteringskonsulent. Har arbeidet med skoleledelse i 17 år og vært rektor de siste 7 årene. Har erfaring med leder- og organisasjonsutvikling som konsulent. Oppgaver i IMTEC vil være: Rektorutdanning, lederutvikling, teamutvikling og skoleutvikling,  studieturer og konferanser, nasjonal og internasjonal kvalitetsutvikling i utdanningssektoren.

Telefon: + 47 9798 1510
Mail: ragnhild.skodje@imtec.org

JANE LILLETVEDT, ADMINISTRASJONS- OG ØKONOMIANSVARLIG
Bachelor i økonomi, administrasjon og ledelse fra BI. Autorisert regnskapsfører. Har i tidligere stillinger hatt ansvar for økonomi, budsjettering, rekruttering og IT-systemer

Telefon: + 47 23 20 39 00/412 44 894
Mail: imtec@imtec.org