Den nasjonale styrerutdanningen er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr denne i samarbeid med Høgskolen i Hedmark (HH), Karlstads universitet (KaU) og Stiftelsen IMTEC, og kan inngå som del i et masterstudium. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Etter gjennomført opplæring skal skal studentene ha utviklet seg som ledere til å bli bedre yrkesutøvere av styrerrollen innenfor fagområdet utdanningsledelse. De skal tilegne seg kritisk innsikt i egen lederrolle og egen praksis, økt forståelse for barnehagens formål og samfunnsmandat og de skal ha styrket sin kompetanse og sine ferdigheter når der gjelder barnehagens rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.

Målgruppen er styrere eller assisterende styrere i barnehagen. Studiet går over 3 semestere med samlinger á 2 – 3 dager.

Les mer om styrerutdanningen på hjemmesiden til Høgskolen i Oslo og Akershus

© 2016 - Stiftelsen Imtec. Alle rettigheter.