Dybdelæring

Dybdelæring er et sentralt begrep i fagfornyelsen.

Men hva er det, og hvordan kan skoler og kommuner utvikle kulturer for dybdelæring?

Stiftelsen IMTEC kan arrangere egne dybdelæringsseminar etter ønske  for ansatte ledere og lærere, basert på internasjonal forskning og erfaringer på feltet.

For nærmere informasjon ta kontakt med:

Frantz T. Gregersen, Stiftelsen IMTEC

E-post: Frantz@imtec.org

Tlf: 41479302