ERLING LIEN BARLINDHAUG, DIREKTØR
Utdannet som grunnskolelærer med blant annet Master i utdanningsledelse og videreutdanning i Cyberdemokrati og nettverksøkonomi som tilleggsutdannelse. Har arbeidet som lærer og øvingslærer i 9 år i grunnskolen, rektor i barneskolen og kommunalsjef med ansvar for kultur, skole og barnehage i tre ulike kommuner i Buskerud. Har også ledet et regionalt skole- og barnehageutviklingsprogram i Kongsbergregionen og kom til Stiftelsen IMTEC høsten 2019 fra stillingen som avdelingsdirektør for kultur- og utdanningsavdelingen i interessepolitisk område i KS.

Hovedoppgaver i IMTEC er, i tillegg til administrative ledelsesoppgaver, skole- og barnehageutvikling, lederutvikling i oppvekstsektoren, vurdering og kvalitetsutvikling.

Telefon: + 47 907 08 984
Mail: erling@imtec.org

TORE SKANDSEN, SENIORRÅDGIVER
Utdannet som lærer med en rekke tilleggsutdannelser, blant annet MPA (Master of Public Management). Har arbeidet som lærer i 9 år i diverse skoleslag, i 4 år som 1. konsulent på Statens Utdanningskontor i Hedmark og 1 1/2 år ved Høgskolen i Hedmark som leder for eksternfinansiert virksomhet. Har vært tilknyttet IMTEC siden 1999. Hovedoppgaver i IMTEC er, i tillegg til administrative ledelsesoppgaver, skoleutvikling, vurdering, kvalitetsutvikling og markedsføring.

Telefon: + 47 970 27 262
Mail: tore@imtec.org

TONE GULDAHL, SENIORRÅDGIVER
Realfagslektor fra NLH med videreutdanning i medier og kommunikasjon (UiO), markedsføring, personal- og organisasjonsutvikling (BI). Dr.scient.grad i pedagogikk med vekt på ledelse, kommunikasjon og samarbeid. Master practitioner i NLP. Har arbeidet som førsteamanuensis i pedagogikk, lærer og leder i videregående skole og som pedagogisk veileder i grunnskolen. Hovedoppgaver i IMTEC er arbeid med skoleutvikling og tilpasset opplæring med blant annet porteføljemetodikk, læringsstrategier, læringsstiler, metalæring og vurdering.

Telefon: + 47 416 70 843
Mail: tone@imtec.org

VIBEKE MOSTAD, SENIORRÅDGIVER
Høgskolelektor med hovedfag i kunstfag. Foreleser og sensor ved studier kommunikasjon, kompetanseutvikling og ledelse. Konsulent ved utforming av oppgaver og avhandlinger til eksamen på høyere nivå. Tidligere praksis fra lærerutdanning, aksjonsforskning og utviklingsarbeid i barnehager, SFO og skoler. Studier av renessansekunst i Toscana og barns kunst ved Pompidou-senteret i Paris. Arbeider i IMTEC med kompetanseløftet i barnehager, SFO og skoler.

Telefon: + 47 415 45 730
Mail: vibeke@imtec.org

VIGDIS NORDAHL HANSEN, SENIORRÅDGIVER
Vigdis er Cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra UIO, BA i psykologi fra USA, førskolelærerutdanning fra HiS samt tilleggsutdannelse innen Human Resource Management fra BI. Har jobbet som førskolelærer og styrer i Oslo kommune, som HR-sjef i databransjen og som seniorkonsulent i HR Norge. Har de siste 10 årene jobbet som selvstendig konsulent. Hovedområde er lederutvikling, coaching og bistand til bedrifter som ønsker å jobbe strategisk med kompetanseutvikling, både i privat og offentlig sektor.

Telefon: + 47 911 000 26.
Mail: vigdis@imtec.org

FRANTZ TERJE GREGERSEN, SENIORRÅDGIVER
Frantz har bakgrunn som universitetslektor ved NTNUs lektorutdanning. Han har hovedfag i pedagogikk med skoleutvikling som fokusområde. Frantz har en bred bakgrunn fra norsk og dansk skole- og utdanningssystem på alle nivåer. Han har tidligere vært prosjektleder i NAV. Frantz har erfaring fra norsk toppidrett som utøver og trener. Hans hovedoppgavev i IMTEC vil være rektorutdanningen.

Telefon: + 47 414 79 302
Mail: frantz.gregersen@imtec.org

RAGNHILD SKODJE, SENIORRÅDGIVER

Master i ledelse (Master of Management) fra BI og skoleledelse fra UIO. Skrev hovedoppgave om samtaleteknikker, coaching og målrettet veiledning. Sertifisert Businesscoach og helsecoach fra Nocna. Allmennlærerutdanning med fordypning i norsk, drama/teater og musikk. Bred og variert erfaring fra ulike roller; lærer i grunnskole og videregående skole, pedagogisk konsulent og rekrutteringskonsulent. Har arbeidet med skoleledelse i 17 år hvor av syv år som rektor. Siste året har hun arbeidet som kommunalsjef for kultur og byutvikling med stor vekt på forberedelser til kommunesammenslåing. Har erfaring med leder- og organisasjonsutvikling som konsulent.

Oppgaver i IMTEC vil være:
Lederutvikling av ledere og ledergrupper, LED skole/ LED kultur og Coaching. Teamutvikling og skoleutvikling, studieturer og konferanser, nasjonal og internasjonal kvalitetsutvikling i utdanningssektoren.

Telefon: + 47 9798 1510
Mail: ragnhild@imtec.org