Stiftelsen IMTEC og Ontario Principal Council inviterer norske rektorer til å delta i et utvekslingsprogram med rektorer i provinsen Ontario i Canada. Hensikten med utvekslingen er at rektorene skal få innsyn i utdanningsrelaterte spørsmål og få kjennskap til og innsyn i ldelses- og organisatoriske forhold i de respektive landene. Opplegget går ut på at skolelederne følger hverandre på jobb og i fritid i en uke fra lørdag til lørdag. Ved at deltakerne bor hjemme hos hverandre holdes kostnadene nede, samtidig som deltakerne får en unik mulighet til å bli kjent med en skoleleders hverdag både profesjonelt og privat. Deltakerne forplikter seg til å ta imot et returbesøk.

Tidspunkt

  • 21.10.17 – 28.10.17: Norske rektorer reiser til Canada
  • 10.03.18 – 17.03.18: Canadiske rektorer kommer på returbesøk til Norge

Organisering

Interesserte skoleledere fyller ut et skjema (på engelsk) der de presenterer seg selv og skolen sin, og der de kort beskriver hvilke områder de er spesielt interessert i å ha i fokus under studieoppholdet. Vi kopler så deltakerne fra Norge med canadiske skoleledere slik at det passer med skoleslag og interesseområder. Dette skjemaet får man tilsendt etter at man har meldt seg på.

Det er plass til 20 deltakere i utvekslingsprogrammet, og interesserte kommuner eller skoleledere kan henvende seg til prosjektleder Omar Mekki, e-post omar.mekki@imtec.org, eller mobil 00 47 92 03 78 03 innen 10. juni 2017.

Økonomi

  • Deltakerne dekker selv reise til og fra Norge/Canada, samt andre “variable kostnader” på stedet. Vertskapet dekker utgifter til mat og bolig.
  • Deltakeravgift er NOK 4.200,- eks. mva, som betales til Stiftelsen IMTEC. Dette dekker administrativt og organisatorisk arbeid i Norge og Canada. Beløpet faktureres ved påmelding.

Uttalelse fra en rektor som deltok i forrige utveksling

“Canada er et spennende land å besøke med tanke på skoleutvikling. Kjente forskere som blant annet Michael Fullan har sin bakgrunn fra Canada, og mye av det vi leser om Canada viser et system som har lykkes med store deler av arbeidet rettet mot skole.

I dette utvekslingsprogrammet fikk jeg bo privat hoe en rektor, og være hennes skygge en hel uke. Det betyr at jeg kom tett på jobben hennes. Det ga en helt annen innsikt i å lede en skole sammenlignet med å besøke en skole en dag eller to. Jeg fikk se og være til stede i møter, i undervisningen, og jeg fikk god anledning til å prate med ansatte og elever. Ettersom vi va sammen døgnet rundt, kretset samtalene mye omkring skoleledelse, systerm og ikke minst strategier for å få til endring i skolen. Det gjorde at jeg fikk en mye dypere kunnskap om skolestystemet i Ontario, og det ble mulig for meg å sammenligne med egen kommune og egen skole. Flere gode ideer og tips ble med hjem.

Etter et halvt år fikk jeg gjenvisitt av min vert i Canada. Da var vi allerede godt kjent med hverandre. Denne gjenvisitten førte til flere utdypende samtaler, og jeg fikk et eksternt blikk på egen skole og egen utøvelse av ledelse. I og med at vi hadde tillit til hverandre, ble samtalene etter hvert ganske personlige og dermed utviklende.

Jeg har over flere år deltatt i ulike utviklingsprogram og jeg har besøkt skoler i flere land i Europa og i USA. Dette programmet har gitt meg en helt annen og mye dypere innsikt i et skolesystem som jeg tenker har mye å tilføre norsk skole. Det ble heller ikke så veldig kostbart i og med at vi bodde privat. Jeg anbefaler virkelig alle som har mulighet å delta her.

Hilsen en fornøyd rektor”

© 2016 - Stiftelsen Imtec. Alle rettigheter.