fbpx

lekgirlaeringIMTEC og Conexus er engasjert som fagmiljøer i prosjektet.

Det hele startet med at Regionrådet ga barnehagesektoren i Sør-Østerdalregionen oppdraget om å sette i gang våren 2013. Skolesektoren hadde hatt et kvalitetsløft gjennom «Læringslyst» – nå var det barnehagene sin tur.

Målet er at hver enkelt ansatt skal få en økt bevissthet og refleksjon over egen praksis. Hvert enkelt team i alle barnehagene skal bli enda mer bevisst på hva det betyr at barnehagen er en læringsarena knyttet opp mot leken, som vi vet er den viktigste læringsarenaen for førskolebarn.

Barnehagen er ikke bare en omsorgsarena lenger. Den blir sett på som en læringsarena også, – det første leddet i utdanningsforløpet.

Mange mener, og forskning har vist, at det er medarbeiderne som utgjør hvor god kvaliteten er i barnehagen.

En lærende organisasjon som barnehagen er, oppstår i et relasjonelt samspill mellom barn, voksne og omgivelser. Derfor er det helt avgjørende at hver enkelt ansatt får en kunnskap og en kompetanse på hva dette betyr i praksis dersom vi skal øke kvaliteten. Barnehagefolk må vite hvor balansegangen gå mellom barnestyrte og voksenstyrte aktiviteter og ha klare mål. Og ikke minst ha kunnskap om hvordan førskolebarn lærer.

Prosjektet har sin egen hjemmeside: Lek gir læring

© 2016 - Stiftelsen Imtec. Alle rettigheter.