• entusiasme-for-endring-25Hvordan kan engasjement og legitimitet for endring skapes?

    Trenger du konkrete tips til hvordan endringsarbeid i skolen kan organiseres og ledes?

Dette er en håndbok for skoleledere og andre som allerede er i gang med, eller som har lyst til å bidra i endringsprosesser og utviklingsarbeid i skolen.

Boken kan leses i sin helhet, eller brukes som oppslagsverk. Rådene og eksemplene som benyttes i boken kommer delvis fra relevant forskning, men mye er også basert på mange års erfaringer fra skoleutviklingsarbeid.

Her finner du hjelp og inspirasjon til hvordan du kan definere, prøve ut, evaluere og sette i drift nødvendige endringer. I endringsprosesser støter man ofte på utfordringer. Forfatterne kommer med konkrete forslag til metoder, og måter disse kan løses på.

Boken egner seg også som pensum i ulike utdanninger som fokuserer på utdanningsledelse, for eksempel rektorskolen.

Om du jobber med utdanning og ønsker forbedring, er dette boken for deg!

Om forfatterne:

Tore Skandsen er direktør i Stiftelsen IMTEC, der han har vært tilknyttet siden 1999. Han har tidligere arbeidet som lærer i ulike skoleslag, på Statens Utdanningskontor i Hedmark og ved Høgskolen i Hedmark. Han arbeider mest med skole- og organisasjonsutvikling.

Jarl Inge Wærness er analytiker i Conexus/Læringslaben og er utdannet cand.paed. fra Universitetet i Oslo. Han arbeider særlig med utdanningsspørsmål som bl.a. elevvurdering, skoleledelse, analyse av lærings- og arbeidsmiljø og kvalitetsstyring. Medforfatter av bl.a. bøkene “Vurdering og læring i en elevaktiv skole” (2007) og “Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen” (2003). Underviser på skolelederutdanningen på BI.

Yngve Lindvig er FoU-direktør i Conexus/Læringslaben og er utdannet cand.paed. fra Universitetet i Oslo. Han arbeider med analyse av informasjon, evalueringer, endringsledelse og utvikling av systemer for læring og forbedring. Målet med arbeidet hans er å strukturere styringsinformasjon som grunnlag for læring. Lindvig arbeider også med kommunikasjon, veiledning av organisasjoner, veiledning av ledergrupper og med bistand i endringsprosesser.

Boken er utgitt på Gyldendal Akademisk forlag og kan bestilles på kundeservice@gyldendal.no eller telefon 23 32 76 61