NYE MULIGHETER FOR Å SØKE REKTORUTDANNING

Den 1. februar 2017 åpner Utdanningsdirektoratet for nye søknader til rektorutdanning. Den nasjonale rektorutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) tilbys i samarbeid med Høgskolen i Innlanden (INN), Karlstads Universitet (KAU) og Stiftelsen IMTEC. HIOA er ansvarlig tilbyder på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Både Tore Skandsen og Vigdis Nordahl Hansen i Stiftelsen IMTEC er prosessveiledere på studiet, og veileder studentene gjennom skoleutviklingsprosjektet. Studiet gir studentene forskningsbasert kunnskap om skoleledelse med vekt på elevenes læring. Denne kunnskapen skal anvendes i studentens eget skoleutviklingsprosjekt. Ferdighetstrening står sentralt i studiet, og studentene får konkrete verktøy til å utøve skolelederrollen. Utdanningen er praksisnær, og arbeidskrav er knyttet tett opp til skoleledelse.

Utdanningen gir innføring i de viktigste temaene for skoleledere:

  • Lov, avtaleverk og læreplanverk
  • Rektors styringsrett og handlingsrom
  • Skolen som organisasjon og profesjonelt lærende fellesskap
  • Elevenes læringsprosesser knyttet til profesjonelle standarder
  • Ledelse av skolebasert kompetanseutvikling
  • Endrings- og implementeringsledelse
  • Personlig utvikling i lederrollen

Etter endt opplæring skal studentene kunne anvende kunnskapen og egne erfaringer som grunnlag for forbedring av elevenes læringsresultater.

ORGANISERING

Studiet består av 8 samlinger á 3 dager. En av samlingene er en sommersamling med utenlandsopphold som går over flere dager. Aktivitetene på samlingene består av forelesninger, arbeid i læringsgrupper og rene ferdighetsutviklende treninger.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiet kan inngå i mastergrad i utdanningsledelse. Les mer om dette her

Har du faglige spørsmål? Kontakt Jan Merok Paulsen, HIOA

Har du praktiske spørsmål? Kontakt Beate Holing, HIOA

Søknadsfrist: 1. mars 2017

LENKER

Rektorutdanningen på nettsiden til Høgskolen i Oslo og Akershus, om søkeprosessen m.m. Les mer her

NB! Informasjonen/søknadsskjemaet på UDIRs nettside blir tilgjengelig 1. februar 2017

Utdanningsdirektoratet: Krav og forventninger til en rektor

© 2016 - Stiftelsen Imtec. Alle rettigheter.