Program for Seminar med Avis Glaze og Pasi Sahlberg, September 2018, klikk her

Andy Hargreaves og Dennis Shirley

Profesjonelt samarbeid:

Hvodan lede fra midten, framfor å drive fram endring fra toppen
eller ved å la behovet for endring kommer nedenfra

 

Hender det at du ergrer deg over gode ideer som kommer fra alle kanter, uten at det samtidig foreslås strategier for hvordan idéene kan implementeres? Opplever du at du er i stand til å få lærere og ledere til å snakke sammen om endringsarbeid, men at det likevel ikke fører til nye eller bedre måter å gjøre ting på? Har du noen gang deltatt i et nettverk, bare for å oppleve at det tar en masse tid uten at det fører til resultater? Plager det deg at du legger til rette for samarbeid, for så å oppleve at få involverer seg og andre viker unna?
Dersom… du er flink til å sette i gang prosesser, men ikke helt vet hvordan du skal gå videre med dem…
Dersom… du er lei av toppstyrte endringer som skaper motstand hos mange eller endringsforslag fra grasrota som det aldri blir noe av.
Dersom… du deltar i gode faglige diskusjoner uten at de leder til kollektivt ansvar for forbedringer.
Da er dette workshopen for deg!

Målgruppe: Seminaret passer for skoleeiere, skoleledere, lærere, lærerutdannere og andre med interesse for utdanning og ledelse.

Workshopen er bygget på innsikt fra tre nylig utgitte bøker og studier utført av to ledende forfattere og foredragsholdere som begge har en fremragende evne til å formidle stoffet sammen. De vil presentere nye funn fra sin kommende bok, og dette vil hjelpe ledere til å forstå at det er absolutt nødvendig å forandre undervisningen i en verden som er i ferd med å forlate fokus på prestasjoner og utdaterte ideer om endring, testing av resultater, standardisering og toppstyrt ledelse, og over i en helt ny æra med fokus på læring, velvære og identitet.

Dette innebærer spennende nye prinsipper for profesjonelt samarbeid, dyp læring og fokus på hele barnet. Endring og utvikling fra midten stimuleres gjennom å gi ansatte mulighet til å arbeide sammen for at hvert enkelt barn skal lykkes.

I  denne workshopen vil du få:

  • lære om de tidsepoker vi nå er inne i, og om at det er nødvendig at ansatte i utdanningssektoren blir i stand til å møte de nye krav som kommer.
  • lære å skille mellom profesjonelt samarbeid hvor folk arbeider sammen på forskjellige måter uten at samarbeidet er særlig effektiv. Dette i kontrast til profesjonelt samarbeid basert på dype relasjoner som er forankret i felles og gjensidig tillit, og der tydelige design, metoder og retningslinjer anvendes for å styrke samarbeidsprosesser og resultater.
  • utforske, analysere og dele 5 korte case som omhandler planlagt samarbeid i 5 land – USA, Canada, Colombia, Hong Kong og Norge – hensikten er å skape en felles forståelse for hva som kjennetegner design for profesjonelt samarbeid og lederskap av høy kvalitet.
  • å forstå og anvende prinsipper og praksis for ledelse fra midten, rettet mot vellykkede endringsprosesser på enkeltskoler, mellom skoler i samme nettverk, og på tvers av kommunegrenser.
  • lære hvordan du kan tilpasse gode design som er utviklet for profesjonelt samarbeid og ledelse fra midten i andre kontekster, og samtidig sikre at de passer kulturen på din arbeidsplass.
  • identifisere de tre viktigste prioriteringene og de neste stegene som hver enkelt vil ta med hjem og arbeide videre med for å dyktiggjøre seg i profesjonelt samarbeid, og for å hjelpe seg selv og andre til å lede mer effektivt fra midten slik at utdanningen blir bedre for hele barnet og for alle barn.

DE NYE BØKENE ER:

  • Dennis Shirley: The New Imperatives of Educational Change (translated into Norwegian), 2018;
  • Andy Hargreaves & Michael O’Connor, Collaborative Professionalism, Corwin, mars-april 2018;
  • Andy Hargreaves & Dennis Shirley, Leading from the Middle, Not Taking it from the Top, Routledge, sent i 2018

Om foreleserne:

Andy Hargreaves
Andy Hargreaves is the Brennan Chair in the Lynch School of Education at Boston College. He is President of the International Congress of School Effectiveness and Improvement, Founding Editor-in-Chief of the Journal of Professional Capital and Community, Adviser in Education to the Premier of Ontario and the First Minister of Scotland, and founder of the Atlantic Rim Collaboratory (ARC): a group of 9 nations committed to broadly defined excellence, equity, wellbeing, inclusion, democracy and human rights www.atrico.org

Andy has consulted with the OECD, the World Bank, governments, universities and teacher unions worldwide. Andy’s more than 30 books have attracted multiple Outstanding Writing Awards – including the prestigious 2015 Grawemeyer Award in Education for Professional Capital (with Michael Fullan). He has been honored with the 2016 Horace Mann Award in the US and the Robert Owen Award in Scotland for services to public education. Andy has been ranked by Education Week in the top 10 scholars with most influence on US education policy debate. In 2015, Boston College gave him its Excellence in Teaching with Technology Award. He holds Honorary Doctorates from the Education University of Hong Kong and the University of Uppsala in Sweden. He is a Fellow of the Royal Society of Arts.

Dennis Shirley
Dennis Shirley is Professor of Education at the Lynch School of Education at Boston College. Dennis dedicates his life to the improvement of teaching and learning for students so that they may flourish wherever they may be. He is Editor-in-Chief of The Journal of Educational Change, an indispensable resource for leaders at the school, provincial, or national levels. Dennis has conducted research and led professional development workshops for school leaders on 25 nations in 6 continents and his work has been translated into many languages.  His most recent book is entitled The New Imperatives of Educational Change:  Achievement with Integrity. With Boston Public School teacher leader Elizabeth MacDonald, he has just published a second edition of The Mindful Teacher, a best-selling resource for staff developers.

Dennis has worked with educators around the world to help with clarifying their challenges, identifying promising strategies, and implementing and assessing change. He is skilled at breaking down ill-defined problem sets into winnable goals that can be attained with persistence, creativity, and dignity. Combining cutting-edge research findings with high levels of engagement for the educators charged with educating the young on a daily basis, Dennis is highly sought-after because of his respect for teachers and administrators and his engagement with students and their learning.  He holds a doctorate from Harvard University and is a Visiting Professor at the University of Stavanger in Norway.

Seminaret ble avholdt 22.–25. mai 2018

22.05.18 Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo
23.05.18 Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
24.05.18 Quality Hotel Værnes
25.05.18 Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen

Last ned presentasjoner her:

Collaborating Professionally

Case Norway

Case Columbia

Case Hong Kong

Case NW RISE

Case Ontario

Introduksjon