“Principals Leading Schools in the 21st Century for 21st Century Learning”. Toronto, 2. – 6. oktober 2017

Stiftelsen IMTEC og Ontario Principal Council (OPC) inviterer norske skoleledere, skoleeiere og konsulenter/rådgivere til en studietur til Toronto 2. – 6. oktober 2017.

Provinsen Ontario i Canada har fått stor internasjonal oppmerksomhet for sitt helhetlige og systematiske arbeid med å utvikle skolesektoren i regionen. Gjennom langsiktig arbeid med fokus på noen få og grunnleggende prinsipper som skulle gjennomsyre alle skolene og all undervising, har provinsen oppnådd svært gode læringsresultater for elevene sine. «Raise the bar – close the gap» har vært slagordet for reformen, og de har oppnådd en nivåheving samt at forskjellene har blitt mindre – mellom skoler, innad i skoler og ikke minst mellom elever med ulike læringsforutsetninger.

På studieturen vil man få en innføring i det helhetlige arbeidet som er gjort i provinsen, og vi vil gå dypere inn i et utvalg temaer som vi mener er relevante for det arbeidet som gjøres i norske skoler.

FAGLIG PROGRAM

Vi har engasjert flere dyktige forelesere fra OPC, og vi er spesielt glade for at Dr. Avis Glaze blir med oss en av dagene. Hun vil presentere utviklingen av skolesystemet i Ontario, og foredra over temaet “Educating for Democracy; Character, Citizenship and Life Skills Development”. 

Mandagen vil vi besøke utdanningsministeriet, og det er lagt opp til to skolebesøk i løpet av uken. På slutten av hver dag er det satt av tid til oppsummering, refleksjon og erfaringsdeling.

Vi har laget en midlertidig programskisse – med forbehold.

ORGANISERING

Programmet starter mandag 2. oktober kl. 09.00 og avsluttes fredag 6. oktober kl. 15.00. Deltakerne bestiller selv reise til Toronto.

Kursavgiften dekker faglig program, lunsj fire dager og overnatting fra søndag 1. oktober til fredag 6. oktober. Overnattinger ut over dette bestilles via påmeldingssiden, og faktureres sammen med påmeldingsavgiften. Vi har plass til inntil 40 deltakere på denne studieturen, og vi oppfordrer de som kan til å reise flere fra samme skole eller kommune. Det er godt å ha noen å bearbeide inntrykkene med når dere kommer hjem.

ØKONOMI

  • Pris for overnatting søndag 1. oktober – fredag 6. oktober, lunsj fire dager og faglig program er NOK 17.500. Ekstra overnatting med frokost NOK 1.450,- pr døgn.
  • Vi inviterer til felles middag på hotellet søndag 1. oktober kl. 19.30 til en pris av NOK 650,-, inklusive drikke til maten.

REISE OG TIDSPLAN

Deltakerne må være på plass på Chelsea Hotel senest søndag 1. oktober kl. 19.30. Vi møtes da i restauranten til middag og for å bli litt mer kjent med de andre deltakerne. Det formelle programmet avsluttes fredag 6. oktober, men de som ønsker det kan utvide oppholdet på hotellet mot et tillegg på NOK 1.450,- pr døgn. Her er en lenke til hotellets hjemmeside.

Flyreisen bestilles av hver enkelt deltaker, og vi anbefaler et søk på Momondo eller andre søkemotorer for å finne rimeligste reisemåte. Air Canada og KLM har billetter til ca. NOK 4.000 t/r.

Vi håper at dere ønsker å være med oss på denne spennende studieturen!

PÅMELDING

Ansvarlig for arrangementet er seniorrådgiver i IMTEC, Omar Mekki, som gjerne svarer på spørsmål på telefon 9203 7803 eller mail: omar.mekki@imtec.org

© 2016 - Stiftelsen Imtec. Alle rettigheter.